• FIBRA WIRELESS
  Sense necessitat de línia telefònica
  Sense límits de descàrrega ni cap altra limitació
  Sense compromisos, sense permanència
  Sense quotes de línia ni altres conceptes
 • Avançem el Futur
  Ultra Banda Ampla al abast de tothom
  Empreses
  Particulars
  Entorns Rurals
  Sector Turisme
El que persevera en el seu esforç, es fa gran per més petit que hagi començat...

AspWifi - AirCom

 • Qui som?

  Som operador de telecomunicacions que oferim solucions de connectivitat de banda ampla Carrier Class i telefonia veu IP estructurades en xarxes pròpies que permeten una gran varietat d'aplicacions per a empreses, particulars i estaments públics. AirCom es la marca comèrcial d'ASPWIFI, per la nova Xarxa Gigabit Wireless a Catalunya.
 • Innovació

  Fidels a la nostra vocació d'innovació permanent, i atenent els criteris de demanda que el el sector empresarial i residencial ens ha exposat, hem denvolupat la XARXA GIGABIT WIRELESS que neix per a l'inici d'una nova era de futur en les connexions a internet.
 • Que es Gigabit Wireless?

  Xarxa Gigabit Wireless és una innovadora solució, en xarxes sense fils, que engloba el disseny i la implementació d'un conjunt d'equips amb característiques mai abans vistes al mercat de les telecomunicacions via ràdio, podent suportar velocitats de transferència de dades de 100 Mbps fins a 1,5Gb. I latències similars a les que ofereixen les connexions de fibra.
 • Parella Internautes 2015

Cada dia més a prop

Gigabit Wireless comença on acaba la Fibra